اسکرچ جی آر چیست؟

اسکرچ جی آر چیست؟

اسکرچ جی آر یا همان اسکرچ جونیور  یک زبان برنامه نویسی تصویری برای کودکان 5 تا 7 ساله است. کودکان  م...

0 0 144