برای والدین

چرا دانستن کدنویسی در سن پایین اهمیت دارد؟

زبان جهان آینده زبان کدها و الگوریتم هاست. با توجه به موج جدید کسب و کارهای کوچک و بزرگ وابسته به مهارت های برنامه نویسی در ایران و جهان، نیاز ارگان ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف به افراد با مهارت های فناوری های جدید بسیار افزایش پیدا کرده است. در این راستا، آموزش کدنویسی و سرمایه گذاری بر روی فرزندانمان یعنی آینده سازان کشور عزیزمان ایران از اهمیت قابل توجه ای برخوردار است.برای استفاده از امکاات بی کد برای فرزندتان به این لینک مراجعه نمایید

becode-for-parents

برنامه نویسی برای فرزند من چه فایده ای داره؟

becode-Entrepreneurs-icon
ایجاد روحیه‌ی کارآفرینی
becode-team-work-icon
افزایش مشارکت در کار گروهی
becode-creativity-icon
رشد خلاقیت
becode-problem-solving-icon
افزایش توانایی حل مسأله
becode.ir-talent
شکوفایی استعدادها
becode.ir-technology
استفاده درست از تکنولوژی
becode.ir-planning
یادگیری نظم و برنامه ریزی
becode.ir-confedience
افزایش اعتماد به نفس