برای دانش آموزان

بی-کد-دانش-آموزان

هنوز اول راهی؟

بدون کد زدن به دنیای برنامه نویسی قدم بردار

فقط یک کلیک فاصله داری تا از امکانات بی کد استفاده کنی…

بی-کد--آیکن-دنیال-کردن
دوستاتو دنبال کن

با بخش دنبال کردن بی کد

بی-کد-ایکن-یادگیری-دانش-آموز
پروژه ها تو به بقیه نشون بده

با استفاده از بخش ایجاد پروژه

بی-کد-ایکن-انجمن
هر سوالی داری تو انجمن بپرس

با پشتبانی رایگان بی کد 

بی-کد--ایکن-یادگیری-دانش-آموز
خیلی راحت برنامه نویسی یاد بگیر

با آموزش های بی کد

راهنمای ثبت نام به عنوان دانش آموز در بی کد