بایگانی‌های بی‌کد - بی کد

آشنایی با شبکه اجتماعی + 6 شبکه اجتماعی ایرانی

نویسنده : زهرا حیدری

324

بی‌کد

26مرداد1401|48:23

آشنایی با شبکه اجتماعی
آشنایی با شبکه اجتماعی اگر به مفهوم شبکه اجتماعی دقت کنید متوجه خواهید شد که این واژه آنچنان هم جدید نیست. چرا که طبق تعریف آن اجتماعی است برای هدفی خاص؛ از این رو اولین شبکه اجتماعی که انسان با...