نابغه ساز

نابغه ساز در پاییز ۹۷ با رویکرد تسهیل برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان پدید آمد. تیم نابغه ساز از ابتدای سا...

نابغه ساز

آموزشگاه