شبکه اجتماعی برنامه نویسی کودک و نوجوان

بدون کد برنامه نویسی یاد بگیر

بازی و انیمیشن بساز

با بقیه به اشتراک بذار...

شبکه اجتماعی برنامه نویسی کودک و نوجوان
نام نویسنده

چگونه شروع کنم؟

من چگونه با بی کد شروع به کارم کنم و برنامه نویسی را یاد بگیرم و خوش بگذرونم؟ببخشید چون موضوع مورد نظرم پیدا نشد مجبور شدم موضوع الکی بزنم