مجتبی رادفر
مجتبی رادفر

12 شهریور 1401

ترکیب ریاضی و انیمیشن

روی دکمه ی پرچم بزنید تا ببینید چه طور یک شکل جذاب به اسونی ساخته میشه، به کمک ایده ای که از ریاضی گرفتم و همچنین به کمک اسکرچ این شکل ساده رو ساختم.

اشتراک گذاری

×