شبکه اجتماعی برنامه نویسی کودک و نوجوان

بدون کد برنامه نویسی یاد بگیر

بازی و انیمیشن بساز

با بقیه به اشتراک بذار...

شبکه اجتماعی برنامه نویسی کودک و نوجوان
sfmodarresi

sfmodarresi

@sfmodarresi

10

محتوا شبکه اجتماعی

3

دنبال کنندگان

3

دنبال شوندگان